Be the care concept logo

Amsterdam

Torendael, Vivium Zorggroep

Torendael is gevestigd in Amsterdam-Zuid. Een plek waar mensen met ernstige dementie hun leven kunnen leiden zoals ze gewend waren. Een herkenbare omgeving waarin bewoners zoveel mogelijk hun eigen keuzes kunnen blijven maken en waar de nadruk ligt op welzijn. Onder indruk van de visie zette Torendael aan tot een fusie met de Vivium Zorg Groep, tevens eigenaar van De Hogeweyk®.

Torendael is een uitstekend voorbeeld van hoe het Hogeweyk® Care Concept kan worden toegepast in verschillende omgevingen. Het voormalig verzorgingshuis is gehuisvest in hoogbouw en is volledig getransformeerd. De focus werd gelegd op mensen die leven met ernstige dementie gebaseerd op de visie van De Hogeweyk®. Dit betekende een volledige cultuuromslag, professionalisering van de organisatie en een complete renovatie van het bestaande pand.

Hoe wij hebben ondersteund

Jannette was in haar rol als directeur verantwoordelijk voor de transitie van verzorgingshuis naar woningen voor mensen met dementie. Andere Be-adviseurs ondersteunden bij het ontwerp, de cultuurverandering en het trainen van personeel op verschillende onderwerpen. Daarnaast vonden er diverse sessies met medewerkers en cliëntenraad plaats om draagvlak voor de visie te creëren en waardevolle informatie te vergaren. De meeste medewerkers brachten een studiebezoek aan De Hogeweyk® en we organiseerden visie- en leefstijlworkshops voor het personeel. De totstandkoming van de business case werd ondersteund.

Vragen over Torendael?

Hier praat ik graag met je over door!

Jannette Spiering
+31 6 222 41 912
janette@bethecareconcept.com

Neem contact met mij op