Be the care concept logo

Bærum, Noorwegen

Carpe Diem Dementia Village

De gemeente Bærum is bezig met het opzetten van een community voor mensen met dementie. In dit ‘dorp’ kunnen bewoners hun leven voortzetten zoals voorheen. Leefstijl, welzijn en het dagelijkse leven zijn hierbij belangrijk. Bewoners kunnen zich vrij door ‘het dorp’ bewegen. Carpe Diem is in de zomer van 2020 geopend.

Be Advice

Hoe wij hebben ondersteund

De gemeente Bærum bezocht De Hogeweyk® en vond aansluiting bij de visie. Vervolgens verwelkomde Be Advice de manager, medewerkers en enkele experts van de gemeente. De kernwaarden binnen het Hogeweyk® Care Concept werden vertaald naar de Noorse cultuur, specifiek naar de omgeving Bærum, en haar bewoners.

Vragen over Carpe Diem Dementia Village?

Hier praat ik graag met je over door!

Iris van Slooten
+31 6 570 588 97
iris@bethecareconcept.com

Neem contact met mij op